INFORMACE O PROVOZU ORDINACE
V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI PROTI KORONAVIRU

Ordinace pokračuje ve své činnosti v podobném duchu jako v jarních měsících.
Snažíme se objednávat pacienty na určený čas, snažíme se o minimální potkávání v čekárně. Vzhledem k zatím nízké nemocnosti chodí nemocní v první polovině dopolední ordinační doby, následně pak jsou pozvané vesměs zdravé děti na preventivní prohlídky či očkování. V odpoledních hodinách zveme zdravé děti.

Lehká respirační či jiná onemocnění řešíme zpravidla zpočátku telefonickou konsultací, ev. následnou fyzickou kontrolou s určitým časovým odstupem po domluvě. Kožní projevy je možné s výhodou zdokumentovat na mobilním telefonu.

Snažíme se v ordinaci dodržovat hygienická pravidla, desinfekci. Prosíme všechny o nošení roušek do ordinace (rodiče i větší děti), s jedním dítětem jako doprovod jeden dospělý.

Prakticky bez omezení pokračujeme v programu preventivních prohlídek a očkování – to je naopak odbornými společnostmi doporučené neodkládat a dodržovat stanovené termíny, zejména u malých dětí, kde probíhá základní očkování.Připomínám, že u dětí od 3 let je preventivní prohlídka 1x za 2 roky (liché narozeniny), termíny jsou sledovány zdravotními pojišťovnami.

Pokračujeme dále i v nepovinných očkováních – v zimní sezoně aktuální očkování proti klíšťové encefalitidě, dále očkování proti meningokokům, hepatitidě A, HPV  - „rakovina děložního čípku“ - u děvčat i chlapců mezi 13 - 14. rokem – pak je úhrada pojišťovnou.

Dále běží agenda ohledně koronaviru. Onemocnění u dětí je naštěstí vzácné, s lehkými příznaky. Řešíme většinou karanteny a testy po kontaktu s nakaženou osobou. Pokud se jedná o kontakt např. ve škole, školce – zpravidla dostanete informaci z KHS o karanteně, o vystavení žádanky na test.
Prosíme, abyste nás o tom telefonicky informovali.

Pokud se jedná o kontakt např. s nemocným rodičem – karantenu a žádanku vystavuje PLDD. Platí stále nařízení ministra o karanteně v trvání 10 dnů od posledního kontaktu s posit. testovanou osobou. Test je doporučen mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu. Lékař vypíše elektronickou žádanku, pošle potvrzující mail na odběrové místo s doporučeným datem odběru. V případě positivního testu se nařizuje 10 denní izolace, kontrolní test se na závěr neprovádí – pokud je pacient 3 dny bezpříznakový.Rodič si telefonicky domluví přesné datum a čas odběru na CALL centru – č. 950 380 380.

Podrobnější informace možno získat na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice.

Na závěr nabádám – ke zdravému životnímu stylu, nepřejídání, pohybové aktivitě.
Procházka v lese jistě zakázána není. Je to jen o vůli a překonání lenosti a pohodlnosti.
Již zjevným dopadem tzv. první vlny je velký nárůst nadváhy u řady dětí i jejich rodičů.

Opatrujte se, všem přeji pevné zdraví a positivní mysl.
MUDr. Jiří Malý – váš lékař a Vlaďka Kašová – vaše sestřička

Hledej