CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
V ZÁJMU PACIENTA,
NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Datum vydání 2023

sovidoctor
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA (V ZÁJMU ZAMĚSTNAVATELE) 200,- KČ
VYŠETŘENÍ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY+ klidové EKG
(možné proplacení z fondu prevence VZP)
500,- KČ
POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ 200,- KČ
POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY NA VŠ 200,- KČ
za každou další 50,- KČ
POTVRZENÍ PŘED NÁSTUPEM DO JESLÍ, MATEŘSKÉ ŠKOLY 200,- KČ
Vyšetření, výpis z dokumentace pro pracovně lékařskou prohlídku
před nástupem na brigádu
200,- KČ
VYŠETŘENÍ PRO AUTOŠKOLU 400,- KČ
POTVRZENÍ PRO DĚTSKOU REKREACI, TÁBOR 200,- KČ
LÉKAŘSKÝ POSUDEK 200,- KČ
VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRO POJISTNOU UDÁLOST 150,- KČ
VYŠETŘENÍ PRO ZBROJNÍ PRŮKAZ 200,- KČ
 
ADMINISTRATIVNÍ VÝKON 100,- KČ
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NA ŽÁDOST PACIENTA
(NEHRAZENÉ STÁTEM) 
100,- KČ
NASTŘELOVÁNÍ NAUŠNIC - VČETNĚ NAUŠNIC 700,- KČ

Hledej