Seznam článků

ordinace 01Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky mají za cíl odhalit některá onemocnění ještě v době, kdy je běžný laik nepozná, a kdy lze vývoj onemocnění či vady ještě ovlivnit. Proto jejich význam nelze podceňovat.

mimo

U preventivních prohlídek dětí do 15- ti let je velmi žádoucí doprovod alespoň jednoho z rodičů. Děti totiž často neznají hlavně rodinnou anamnézu (prodělané nemoci rodičů, závažná onemocnění) navíc nevědí ani o sobě a svém vývoji v útlém věku skoro nic.

Donedávna jsme podceňovali vliv genetických faktorů na vývoj dítěte. S rozklíčováním a poznáním sekvencí bazí v lidském genomu a znalostí uložení mnohých nemocí v něm, lze v mnohých případech nemoc odhalit a případně jí oddálit. v současné době jsou již ojedinělé úspěchy s léčbou i vyléčením například zásahem do genomu. Vše je sice na začátku, ale světová věda jde rychle kupředu. Preventivními opatřeními lze tedy při znalostech těchto faktů některým nemocem i předejít. Běžně lze předcházet nemocem kardiovaskulárního systému, diabetu, ale i nádorovým onemocněním. Pediatr často zná problematiku rodiny a jde intuitivně ve vyhledávání nemocí a to již v jejich zárodku. Naopak se stává, že při záchytu nového onemocnění u dítěte rozpozná i nemoc jednoho z rodičů (např. onemocnění štítné žlázy, hypertenze nebo cukrovky).

Preventivní prohlídky se provádějí podle tzv. zdravotního řádu a jejich četnost a pořadí je uvedeno ve zdravotním průkazu dítěte.

Do 1. roku života

má mít dítě celkem 9 prohlídek (po návratu z porodnice, ve 14ti dnech, 6ti týdnech, 3 měsících, 4 měsících a pak v 6ti, 8mi, 10ti a 12ti měsících).

Potom následují prohlídky v 18 měsíci,

a dál každé období je specifické a má jinou problematiku. Tím je dáno i zaměření sledování, přestože pohovor a prohlídka má stejný předpis.

Při prvním kontaktu je kromě celkového zhodnocení zdravotního stavu dítěte i rozsáhlý edukační pohovor, který potom pokračuje při dalších návštěvách v ordinaci. Akcent je zde dáván na prevenci novorozeneckých onemocnění, včetně syndromu náhlého úmrtí, důležitá je problematika kojení a jeho optimálního využití. Součástí je i problematika ošetřovatelská a problematika preventivních opatření, sloužících pro dobrý vývoj dítěte.

scopeČasto je třeba bourat některé staré předsudky a zažité nevhodné techniky. v tomto období část dětí má ještě některé porodní či poporodní hendikepy, takže mnohdy se pokračuje i v léčebných opatřeních. Toto období je velmi náročné jak pro dítě tak i čerstvou matku, a proto vyžaduje maximálně jemný a citlivý přístup. Při prvním kontaktu je vhodné kromě pohovoru a prohlídky při řádném osvětlení a teplotě zvážení a změření dítěte.

Nedílnou součástí jsou i administrativní úkony, včetně zavedení do PC databáze a vypsání receptů na preventivní či léčebné prostředky. Je vhodné, aby dítě bylo včas přihlášeno (do 7 dnů) k vybrané pojišťovně.

Naše ordinace je smluvním partnerem:

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (kód: 111),
Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (kód: 211),
OZP- Oborová zdravotním pojišťovna (kód: 207),
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (kód: 201)
ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna(kod 205)

Hledej