POVINNOST VYSTAVOVÁNÍ OMLUVENEK
PRO ŠKOLU ZE STRANY LÉKAŘŮ

Vzhledem ke stále se opakujícím žádostem o potvrzení návštěvy lékaře či omluvenku s odkazem na vyžadování těchto potvrzení školou dokládáme čerstvé vyjádření právníka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.(10.5.2017)

Stále platí, že lékař (poskytovatel zdravotních služeb) nemá právními předpisy uloženu povinnost vystavovat žákům či studentům omluvenky, potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod. Tedy tuto činnost dělat nemusí.

Potvrzení o vyšetření u lékaře vydáváme po intervenci orgánů sociální péče (OSPOD) v případě např. opakovaného záškoláctví.

Jiná situace je u pacientů - zaměstnanců, kde zákon č.187/2006 Sb., výslovně ukládá povinnost zaměstnanci vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (žádné podobné ustanovení pro žáky či studenty neexistuje).

autor textu: Mgr.Jakub Uher

Problematika omluvenek pro dětipovinném předškolním vzdělávání.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Pravidla nastaví ve školním řádu. Je zcela v kompetenci zákonných zástupců omluvit dítě z předškolního vzdělávání i z jiného důvodu, než je např. nemoc dítěte.

Školský zákon nestanoví možnou míru omluvených dnů a tak jí ředitel ani nemůže nastavit a rodiče tím nějak omezit.Školský zákon nestanovuje nutnost dokládat např. nemoc razítkem odborného lékaře nebo návštěvu školského poradenského zařízení jejich razítkem.
Ze školského zákona nevyplývá žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, proti ji musí mateřská škola akceptovat. Potvrzení o nemoci dítěte navštěvujícího mateřskou školu nebudeme vydávat.

V případě, že mateřská škola vyžaduje potvrzení o tom, že je dítě schopné se vrátit do kolektivu bez zvýšených nároků na jeho péči (např. po infekčním onemocnění, po jiném vážném onemocnění)
– potvrzení bude vydáno.

Hledej