IMG 0380 web

Lékař: MUDr. Jiří Malý, Doctor icon 2

Narozen: r. 1961
v Karlových Varech.

Po absolvování gymnazia v Karlových Varech studia na lékařské fakultě UK v Plzni, promoce v r. 1986.

V r. 1986 nástup na dětské oddělení nemocnice v Sokolově.

V počátcích činnosti působení na dětských střediscích v okrese Sokolov.

V r. 1989 atestace 1. stupně z pediatrie.

V r. 1992 atestace 2. stupně z pediatrie.

Od r. 1991 – zástupce primáře dětského oddělení, vedoucí lékař JIP – do 31.12. 2016 – přes 29 let.

Držitel primářské licence pro obor pediatrie, Diplom celoživotního vzdělávání lékařů, specializovaná způsobilost pro obor dětské lékařství a pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Od r. 2002 – vedení dětské endokrinologické a diabetologické ordinace v Sokolově - dosud

  • Dlouholetý člen představenstva i místopředseda okresního sdružení České lékařské komory v Sokolově,
  • Člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
  • Člen pediatrické společnosti
  • Člen endokrinologické skupiny při pediatrické společnosti
  • Člen Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Rozvedený, 2 dospělí synové, dva vnuci.

Zájmy:

  • sport (cyklistika, nordic walking, plavání)
  • příroda
  • zahrádkaření
  • cestování

sestra icon

Sestra: Vladimíra Kašová

Narozena: r. 1973 v Plzni
Vystudovala SZŠ v Plzni, maturita 1994.
Po maturitě nastoupila do MEDICA Fichtl s.r.o.
- ordinace ORL + plastické chirurgie
1999 – 2002
– gynekologické odd. Nemocnice K.Vary
2008 – 1/2016
– dětská sestra v ordinaci MUDr. Vyhlídkové, Ostrov
Akreditovaná zdravotní sestra České asociace sester

Vdaná, 2 dcery

Zájmy:

– standartní a latinsko-americké tance
– seniorská liga Svazu učitelů tance
trenérka II. Třídy s mezinárodní licencí pro STT a LAT tance
majitelka taneční školy

Hledej