Seznam článků

19 letá prohlídka - výstupní

Výstupní prohlídka, kdy kromě doplnění anamnézy a vyšetření vyhotovujeme protokol o předání zdravotní dokumentace ošetřujícímu lékaři pro dospělé. Zvýrazňujeme dominantní zdravotní problematiku jedince a doporučujeme případnou další dispenzarizaci.

Závěrem konstatujeme,že systém preventivní medicíny má nedozírný zdravotní efekt nejen pro daného jedince, kterého může ochránit, či zachránit před těžkým zdravotním hendikepem, ale je i z hlediska ekonomického, nesmírně přínosný jak pro pacienta a jeho rodinu, tak i pro stát. Preventivní opatření ročně odhalí tisíce poruch, které by v nepoznaných případech mnohdy skončily invaliditou, či v nejhorším případě zkrácením života až předčasným úmrtím.

Hledej