Seznam článků

15 letá prohlídka

Algoritmus vyšetření je stejný jako u 7 až 13 letých, dále aktualizujeme anamnézu, je zde kontrola očkování, celkové zhodnocení stavu dítěte, stanovení nejzávažnějších odchylek a poruch od normy. U dívek doporučujeme gynekologickou prohlídku.

V některých případech část dospívajících zahajuje sexuální život.
Část dívek začíná v tomto období užívat hormonální antikoncepci.

V tomto věku je vhodné osvětové působení ve smyslu ochrany před sexuálně přenosnými nemocemi a upozorňujeme na vhodnost případného doočkování proti karcinomu děložního čípku (optimální období je již po 11. roce života, kdy je po stránce protilátkové odpovědi očkování nejvýhodnější, a kdy na problematiku upozorňujeme).

Hledej