Seznam článků

17 letá prohlídka

Doplňujeme sociální, rodinnou a osobní anamnézu, kontrolujeme očkování, hodnotíme celkový a sexuální vývoj. Závěrečné zhodnocení stavu, včetně posouzení zdravotních rizik pro další studium nebo výběr zaměstnání.

Hledej