Seznam článků

Předškolní resp. 5 letá prohlídka

Kromě standardních bodů obsahuje posouzení školní zralosti, eventuelně se posuzuje a zvažuje odklad nástupu do školy, součástí je celková vyzrálost dítěte, posouzení soustředivosti, posouzení jemné motoriky, verbální vyspělosti, znalosti přechodů barev, dále například vyšetření celkového cholesterolu a lipidů. Kromě základního očkování pak naplánování doplňkových očkování před vstupem do školního kolektivu (zde se dítě dostává do kontaktu s širokým okruhem kontaktů v různých věkových skupinách a tím i větším spektrem rizik).

Hledej