Platnost posudků, tábory

Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dva roky od data vystavení,
pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.

Bezinfekčnost dítěte, která zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, kontakt dítěte s infekční osobou a nařízená karanténní opatření v rodině dítěte, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s odst. 3  zákona o ochraně veřejného zdraví potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a toto prohlášení nesmí být starší než jeden den, přičemž rozhodným je datum odjezdu dítěte na zotavovací akci.

Hledej