NOVINKY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI od 2023

Od ledna 2018 dochází k několika změnám v očkovacím kalendáři a úhradám očkovacích látek.

1. HEXAVAKCÍNA – změna očkovacího schematu ze 3+1 na 2+l

Budou tedy aplikovány nejprve 2 dávky v intervalu 2 měsíců, přeočkování 3. dávkou bude za 6 měs.
Očkování může být zahájeno od 9. týdne.
Schema může být 2 – 4 – 10 měsíců, 3 – 5 – 11 měs., 4 – 6 – 12 měs.
U nedonošených dětí pod 37. týden – 3 dávky po 1 měsíci a 4. dávka nejméně za 6 měsíců po třetí.
Doporučená očkovací látka Infanrix Hexa.

2. Očkování proti PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍM

Nově je možné uhradit 2 dávky základního očkování pro kojence do sedmého měsíce věku dítěte
– tedy přechod na schema 2+1.
Znění vyhlášky umožňuje i proplacení ve schematu 3+1

Očkovací látky – SYNFLORIX - 10 kmenů – bez doplatku

PREVENAR 13 – 13 kmenů – úhrada 998 Kč, nově doplatek 500 Kč.
VAXNEUVANCE – 15 kmenů – úhrada 998 Kč, nově doplatek 550 Kč.

3. Očkování proti SPALNIČKÁM, PŘÍUŠNICÍM, ZARDĚNKÁM

Podání první dávky od 13. měsíce po narození do 18. měsíce věku dítěte.
Odsunutí druhé dávky mezi 5. - 6. rok věku dítěte.

M-M-R VAXPRO – bez doplatku

4. Očkování proti LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU (HPV)

Rozšíření úhrady i na chlapce od 13 do 14 let věku

GARDASIL 9 (9 typů HPV 16,18,31,33,45,52,58) – plná úhrada

5. Nově úhrada očkování u vybraných, chronicky nemocných, rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk

– očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokokovým onemocněním,
Hemofilus influaensae typu B, a proti chřipce
– pac. se zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kostní dřeně,
u pac. po meningokokovém, a invazivním pneumokokovém onemocnění, u těžkých deficitů imunity.

6. Nepovinná, plně hrazená očkování

Nově od 1.5.2020 hrazené očkování proti meningokokům pro malé děti:

Očkování proti Meningokokům sk. B – schema 2+1,
možno zahájit od 9. týdne, 2 dávka za 2 měsíce, přeočkování mezi 12. - 15 měsícem. Nutno zahájit do 6 měsíců věku.
Očkovací látka – BEXSERO

Očkování proti Meningokokům sk. ACWY
– 1 dávka v druhém roce života – tedy mezi 12 – 24 měs.
Očkovací látka – NIMENRIX

Od roku 2022 bylo toto očkování zařazeno mezi plně hrazené i pro věkovou skupinu 14-15 let.

Očkování proti Meningokokům sk. B
Očkovací látka
BEXSERO
– TRUMEMBA

– 2 dávky v intervalu 6 měsíců.

Očkování proti Meningokokům sk. ACWY
– 1 dávka
Očkovací látka
– NIMENRIX

– MENQUADFI

 

Hledej