Časové rozmezí preventivních prohlídek
v oboru
praktický lékař pro děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona
č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů.

Tím vzniká pojištěncům, v tomto případě dětem a dorostu, nárok na
provedení preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou v
uvedených časových odstupech. v prvním roce života se provádí
preventivní prohlídka devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát
v prvním půlroce a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících
života.

Dítě je tedy poprvé takto komplexně vyšetřeno při převzetí do
péče registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost po propuštění
z porodnice, následně ve 14 dnech, 6 týdnech, ve třech, ve čtyřech a v
šesti měsících. Dále pak v osmi a deseti měsících, poslední
preventivní vyšetření v prvním roce života se provádí ve dvanácti
měsících.
Další preventivní prohlídka probíhá v osmnácti měsících a
následně až ve třech letech. Od tří let pak vzniká nárok na
provedení preventivní prohlídky vždy jedenkrát za dva roky (v 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a naposledy v devatenácti letech před ukončením
registrace u praktického lékaře pro děti a dorost). Stejný nárok na
preventivní prohlídku jedenkrát za dva roky vzniká i v dospělosti.
Obsah preventivní prohlídky je stanoven vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví ČR. O každé prohlídce pořizuje lékař podrobný zápis do
zdravotní dokumentace. Do zdravotního a očkovacího průkazu pak
zapisuje jen některé důležité údaje potřebné pro zajištění kontinuity
poskytované péče i jiným než registrujícím lékařem, například v neodkladné situaci.
Rovněž tak nejsou obsahem zdravotního a
očkovacího průkazu záznamy všech zmíněných preventivních
prohlídek, ale vždy shrnutí důležitých údajů k určitému datu blízkému
většině preventivních prohlídek. Zvláštní zřetel je kladen i na
rekapitulaci dalších důležitých údajů (léčba antibiotiky, prodělaná
závažná onemocnění, alergie, RTG vyšetření).

První zápis do zdravotního a očkovacího průkazu je proveden ještě v
porodnici před propuštěním novorozence v okamžiku vydání
zdravotního a očkovacího průkazu. Registrující lékař provede zápis
poprvé při převzetí dítěte do péče, dále pak v šesti týdnech, ve třech,
šesti, dvanácti a osmnácti měsících. Počínaje zápisem ve třech letech
zapisuje pak vždy jedenkrát za dva roky v termínech preventivních
prohlídek.

Hledej