Nepřítomnost lékaře, zástupy
Květen
16. 5.
Ordinace pro nemocné jen do 10 hodin.
Květen
17. 5.
Nepřítomnost lékaře - dovolená.
Sestra přítomna od 7,30 do 11 h Zástup MUDr. J.Anděl - dopolední hodiny, jen pro akutně nemocné, vhodné předem zkonsultovat se sestřičkou.
Květen
20. 5.
Nepřítomnost lékaře - dovolená.
Sestra přítomna od 7,30 do 11 h Zástup MUDr. J.Anděl - dopolední hodiny, jen pro akutně nemocné, vhodné předem zkonsultovat se sestřičkou.
Květen
23. 5.
Dopolední ordinace pro nemocné ev. objednané
Květen
24. 5.
Nepřítomnost lékaře i sestry
Zástup MUDr. Anděl - akutně nemocní
O nás…
Moderní příjemné prostředí
Komfortně jak pro pacienty, tak i jejich doprovod.
Odbornost a důvěra
Pečujeme o pacienty od narození do jejich dospělosti.
Pečlivost a důkladnost
Základní předpoklad odpovědné starostlivosti a péče

Hledej