Nepřítomnost lékaře, zástupy
Únor
22.-23.
Dovolená - Nepřítomnost lékaře i sestry
Středa - Ordinace pro nemocné do 10.00 hod.
zástup MUDr. Anděl
O nás…
Moderní příjemné prostředí
Komfortně jak pro pacienty, tak i jejich doprovod.
Odbornost a důvěra
Pečujeme o pacienty od narození do jejich dospělosti.
Pečlivost a důkladnost
Základní předpoklad odpovědné starostlivosti a péče

Hledej